PRACA


Po ukończeniu szkoły Zasadniczej Henryk Hryszkiewicz podjął pracę w sopockim Zurcie przy ul. Niepodległości 710. W międzyczasie uczęszczał do Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku biorąc praktyki w Unimorze. W późniejszym czasie odbył Zasadnicza Służbę Wojskowa i ukończył Technikum Łączności. W 1996r. otworzył własną działalność usługową na telefon, a w późniejszym czasie z siedziba przy ul.Fiszera 6 gdzie zamieszkuje. Obecnie posiada własną małą Firmę przy ul. Niepodległości 665/2. W warsztacie przyjmuje „urzęduje” od 10 - 11 natomiast od 11 - 18 pracuje w terenie. Jak widać wyraźnie stawia na wygodę klienta będąc większość dnia w ruchu do dyspozycji zainteresowanych jego usługami. Oczywiście poza tymi godzinami dostępny jest także pod numerem telefonu domowego. Zakres działania, to Sopot wraz z terenem granicznym.adres e-mail: Hryszkiewicz@vp.pl


Copyright © by SSkiR