KLUBW marcu 2005 roku Henryk Hryszkiewicz założył klub pod nazwa Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji. Zrzesza ono sympatyków sportów siłowych i szeroko pojmowanej rekreacji fizycznej propagujących sport wśród młodzieży. Ich głównym celem jest współdziałanie w wychowaniu sopockiej młodzieży szkolnej właśnie poprzez sport i aktywność fizyczną. Stowarzyszenie to, jest najmłodszym działającym w strukturach PZKFiTS.

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży trenująca pod jego opieką, systematycznie się powiększa. Wszyscy ćwiczą w małej "Siłowni u Henia" znajdującej się na ulicy Fiszera, oraz dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia także w Centrum Fitness "Kolaseum". Zajmują się organizowaniem imprez i festynów sportowych, a także indywidualnym prowadzeniem młodych ludzi. Hryszkiewicz, który jest aktualnym Mistrzem Polski w kulturystyce i zarazem dyplomowanym instruktorem tej dyscypliny osobiście pomaga młodym chłopcom w stawianiu pierwszych kroków na sali treningowej.

"Siłownia u Henia" powstała około 18 - cie lat temu z piwnicznej pralni, na której sportowe zagospodarowanie Henryk otrzymał zgodę od mieszkających w jego kamienicy sąsiadów. Wcześniej pomieszczenie pralni było w fatalnym stanie. Wybijało tam szambo i zalewało całą piwnicę, a wszyscy korzystający z niej byli zmuszeni do... chodzeniach po cegłach. Obecnie wielu młodych ludzi bardzo chętnie tam trenuje, biorąc przykład ze swojego instruktora próbuje podrażać jego śladami - "śladami mistrza". Najlepsi z nich zadebiutowali już na prawdziwych zawodach.

Działalność Hryszkiewicza związana jest również z pracą nad młodzieżą trudną oraz z dziećmi w wielu szkolnym. Organizuje dla nich zawody, w których każdy może się wykazać. Najlepsi zawsze są wyróżniani i otrzymują nagrody, które funduje z własnych środków oraz korzystając z pomocy swojego indywidualnego sponsora Marka Bołtrukanica. Nie zapomina również o dzieciach niepełnosprawnych, dla których przeznacza nagrody pocieszenia. Tego roku zorganizował już drugą imprezę sportowo rekreacyjną w jednej z sopockich szkół podstawowych. Przy organizowaniu imprez sportowych wspomagają go czynnie członkowie Stowarzyszenia.

Copyright © by SSkiR